Facilitering

Er strategiarbejdet en uoverkommelig opgave, eller er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang? Vi kan hjælpe dig. 

Successen af din IT-strategi afhænger i høj grad af, hvordan du formidler den. Vi kan hjælpe dig med at gøre IT-strategien helt skarp og sikre, at den indeholder en synlig line of sight fra virksomhedens forretningsmål til de konkrete tiltag og projekter.

Visualisering 

Vi har stor erfaring med at visualisere og formidle svært forståelige og tekniske budskaber. Vores erfaring er, at en effektiv strategi er en klart formidlet strategi - det er med til at sikre den adoption i organisationen, der er brug for. 

thinkability kan hjælpe dig med at formidle og illustrere din IT-strategi og IT-strategiske målsætninger og principper, så de nemt kan forstås og adopteres af organisationen.

Coaching

Vi har gennem mange år i IT-branchen stået overfor flere udfordrende problemstillinger og opgaver. Med både praktisk erfaring og teoretisk viden, kan vi tilbyde individuel coaching og ledersparring omkring strategiformulering og forandringsledelse.

thinkability kan hjælpe med konstruktiv sparring og parløb igennem en kortere eller længere periode. 

Forandringsledelse og forankring

Strategieksekvering er ofte forbundet med interne forandringer eller ændrede processer og IT-systemer. Successen af strategigennemførelsen hviler bl.a. på en effektiv og bevidst forandringsledelse med løbende kommunikation og målopfølgelse.

thinkability kan hjælpe dig med løbende at følge op på strategi-implementeringen i virksomheden, gennem regelmæssige check-ins, og en løbende afstemning til den overordnede målsætning.